• 1. Start / Kontaktperson
 • 2. Bolagsuppgifter
 • 3. Styrelse / Ägare
 • 4. Revisorer / Revisionsbolag
 • 5. Firmatecknare
 • 6. Slutför och bekräfta

Över 1000 levererade bolag

snabbt och tryggt
 • Ett av marknadens lägsta priser
 • Vi levererar bolaget snabbt
 • Erfarenhet från Bolagsverket
 • Bildade med bankintyg från Nordea
Köp lagerbolag för 2000 kr
Bolagsverkets administrativa avgifter på 3100 kr tillkommer

”Bolagslagret gör mig aldrig besviken.
Förvänta dig kompetent och snabb
leverans utan krångel.”
- Lars-Erik Larsson Frengen, NP3 fastigheter

Jag är otroligt nöjd med Er handläggning av detta. Snabba svar på frågor och snabba utskick av informationen som behövs. Jag är mycket nöjd och återkommer till Er garanterat nästa gång!

Niklas
 • ViD FRÅGOR
  KONTAKTA MIG

  RING Mari: 060-789 33 03
  e-mail /

 • ViD FRÅGOR
  KONTAKTA MIG

  RING Anette: 060-789 33 03
  e-mail /

 • ViD FRÅGOR
  KONTAKTA MIG

  RING Catherine: 060-789 33 03
  e-mail /

Chatta med oss

ATT KÖPA LAGERBOLAG

Ordlista » Allt du behöver veta »

Om lagerbolag

Vi tillhandahåller lagerbolag till dig när du är i behov av att snabbt komma igång med din verksamhet. Vi har alltså aktiebolag på lager till dig. Ett lagerbolag är ett vanligt aktiebolag, som följer reglerna för aktiebolag, som vi har registrerat och som är klart för användning. Våra lagerbolag har inte bedrivit någon verksamhet.

Vad är ett aktiebolag?

Ett aktiebolag är en juridisk person som ägs av aktieägare. Aktieägarnas sammanträden kallas bolagsstämma. Genom delägarskapet får aktieägaren rätt att delta och rösta på bolagsstämmor och ta del av bolagets vinst i form av aktieutdelning. Normalt begränsas aktieägarens ansvar till det kapital som är satsade i bolaget.

Aktiekapital

Det lägsta tillåtna aktiekapitalet för ett privat aktiebolag är 50 000 kronor. Ett publikt aktiebolag måste ha ett aktiekapital på minst 500 000 kronor. Aktiekapitalet kan ökas genom en emission eller minskas genom en nedsättning. Våra lagerbolag har 50 000 kronor i aktiekapital. 

Koncern

En koncern består av ett moderföretag och ett eller flera dotterföretag. T.ex. är ett aktiebolag moderbolag till ett dotterbolag om aktiebolaget har ett bestämmande inflytande över dotterbolaget grundat på moderbolagets aktie- eller röstmajoritet i dotterbolaget.

Styrelsen

Ett aktiebolag företräds av en styrelse. Om styrelsen består av två eller flera ordinarie ledamöter måste man utse och anmäla en ordförande. Ordförande ska vara en av ledamöterna i styrelsen.

VD

I ett privat aktiebolag väljer styrelsen själv om de vill utse en verkställande direktör (VD). En Vd har enligt lag alltid firmateckningsrätt för löpande förvaltningsåtgärder. Styrelsen kan inte inskränka denna firmateckningsrätt.

Revisor

I mindre aktiebolag kan man välja att inte ha revisor. Större aktiebolag måste dock alltid ha revisor. Våra lagerbolag har inte revisor när de köps.

Bolagsordning

Alla aktiebolag måste ha en bolagsordning där bl.a. bolagets verksamhet, styrelse, aktiekapital och räkenskapsår regleras. Bolagsordningen ska registreras hos Bolagsverket.