• 1. Start / Kontaktperson
 • 2. Bolagsuppgifter
 • 3. Styrelse / Ägare
 • 4. Revisorer / Revisionsbolag
 • 5. Firmatecknare
 • 6. Slutför och bekräfta
 • Bolagslagret.se

  snabbt och tryggt

  Att starta aktiebolag har aldrig varit enklare. Klicka på den gröna knappen och fyll i dina uppgifter så levererar vi ett komplett aktiebolag till dig. För oss är det viktigt att du är nöjd så därför kontaktar vi dig när allt är klart för att höra hur det gått.

 • Varför köpa
  Lagerbolag?

  Starta ditt aktiebolag omedelbart,
  läs om fler fördelar här.

 • HUR GÖR MAN?

  Allt du behöver veta

  Läs hur du genom sex enkla steg köper
  ett lagerbolag hos Bolagslagret.se

Vad kostar tjänsten?
Du betalar 2 000 kr för att vi ska hjälpa dig att starta ditt företag. Med B olagsverkets avgifter på 1 900 kr + 1 200 kr totalt 3 100 kr betalar du endast 6 1 30 kr, inkl. moms och porto , för ditt aktiebolag.
Att köpa
lagerbolag

Så här går
det till
 • ViD FRÅGOR
  KONTAKTA MIG

  RING Mari: 060-789 33 03
  e-mail /

 • ViD FRÅGOR
  KONTAKTA MIG

  RING Anette: 060-789 33 03
  e-mail /

 • ViD FRÅGOR
  KONTAKTA MIG

  RING Catherine: 060-789 33 03
  e-mail /

Chatta med oss

Smidigt och professionellt!

Rolf

Om lagerbolag

Vi tillhandahåller lagerbolag till dig när du är i behov av att snabbt komma igång med din verksamhet. Vi har alltså aktiebolag på lager till dig. Ett lagerbolag är ett vanligt aktiebolag, som följer reglerna för aktiebolag, som vi har registrerat och som är klart för användning. Våra lagerbolag har inte bedrivit någon verksamhet.

Vad är ett aktiebolag?

Ett aktiebolag är en juridisk person som ägs av aktieägare. Aktieägarnas sammanträden kallas bolagsstämma. Genom delägarskapet får aktieägaren rätt att delta och rösta på bolagsstämmor och ta del av bolagets vinst i form av aktieutdelning. Normalt begränsas aktieägarens ansvar till det kapital som är satsade i bolaget.

Aktiekapital

Det lägsta tillåtna aktiekapitalet för ett privat aktiebolag är 50 000 kronor. Ett publikt aktiebolag måste ha ett aktiekapital på minst 500 000 kronor. Aktiekapitalet kan ökas genom en emission eller minskas genom en nedsättning. Våra lagerbolag har 50 000 kronor i aktiekapital. 

Koncern

En koncern består av ett moderföretag och ett eller flera dotterföretag. T.ex. är ett aktiebolag moderbolag till ett dotterbolag om aktiebolaget har ett bestämmande inflytande över dotterbolaget grundat på moderbolagets aktie- eller röstmajoritet i dotterbolaget.

Styrelsen

Ett aktiebolag företräds av en styrelse. Om styrelsen består av två eller flera ordinarie ledamöter måste man utse och anmäla en ordförande. Ordförande ska vara en av ledamöterna i styrelsen.

VD

I ett privat aktiebolag väljer styrelsen själv om de vill utse en verkställande direktör (VD). En Vd har enligt lag alltid firmateckningsrätt för löpande förvaltningsåtgärder. Styrelsen kan inte inskränka denna firmateckningsrätt.

Revisor

I mindre aktiebolag kan man välja att inte ha revisor. Större aktiebolag måste dock alltid ha revisor. Våra lagerbolag har inte revisor när de köps.

Bolagsordning

Alla aktiebolag måste ha en bolagsordning där bl.a. bolagets verksamhet, styrelse, aktiekapital och räkenskapsår regleras. Bolagsordningen ska registreras hos Bolagsverket.